ติดต่อเต็นท์

ณกรณ์ 46

75 หมู่ 4 ถนนลาวจกราช

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

053 661001 , 081 9606684